(+84)­ 437 349 010

24/7 Support

Web Hosting made easy and affordable!

Nếu bạn không tìm thấy giải pháp cho vấn đề của bạn trong Kiến thức hỗ trợ, bạn có thể gửi một yêu cầu đến bộ phận trợ giúp.


Nơi tiếp nhận và giải quyết những vấn đề liên quan đến hợp đồng và dịch vụ

Phần dành riêng cho khách hàng cung cấp thông tin thanh toán dịch vụ và xuất hóa đơn VAT.

Nơi tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ khách hàng

Nếu bạn không hài lòng về dịch vụ, vui lòng sử dụng mục này.
Ngôn ngữ: