(+84)­ 437 349 010

Shared Hosting

Web Hosting made easy and affordable!

Hè sôi động cùng MGHOST giảm ngay 50% khi đăng ký dịch vụ WEB HOSTING

1. Tên chương trình: “HÈ SÔI ĐỘNG CÙNG MGHOST

2. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc

3. Hình thức khuyến mại:  Giảm 50% cho 100 khách hàng đầu tiên đăng ký WEB HOSTING của MGHOST.

- Mã Khuyến mại: 7UY4BGF40A

4. Thời gian khuyến mại:

Chương trình kéo dài từ ngày 01/6/2014 đến 30/06/2014.

5. Sản phẩm khuyến mại:

Các tin khác

Danh mục tin