(+84)­ 437 349 010

24/7 Support

Web Hosting made easy and affordable!

Nếu quý khách cần tìm hiểu hay cần tư ván, xử lý các thông tin Kỹ Thuật - Kinh Doanh vui lòng tham khảo thông tin bên dưới

Phòng kinh doanh
Mr Nghị: Chat with me 0123 499 8868
Ms Dương: Chat with me 0124 220 9941
Mr Tuấn: Chat with me 0166 375 9215


Phòng kỹ thuật
Mr Khuyến: Chat with me 094 747 1268
Mr Năng: Chat with me 093 628 3183

Email: kythuat@mghost.vn
Giải quyết và hướng dẫn các sự cố kỹ thuật

Ngôn ngữ: