(+84)­ 437 349 010

24/7 Support

Web Hosting made easy and affordable!

Tìm tên miền | Tìm tên miền hàng loạt

Bạn có thể chuyển những tên miền của bạn đến duy trì tại chúng tôi. Để thực hiện bạn hãy nhập tên miền, mỗi tên miền một dòng - không kèm www. hay http://


Vui lòng nhập các ký tự bạn thấy trong ảnh dưới đây vào ô văn bản dưới.

TLD Năm đăng kí tối thiểu Đăng kí Chuyển Gia hạn
.vn 1 830,000VND 432,000VND 480,000VND
.com.vn 1 700,000VND 315,000VND 350,000VND
.com 1 280,000VND 200,000VND 280,000VND
.net 1 280,000VND 200,000VND 280,000VND
.biz 1 294,000VND 235,000VND 294,000VND
.us 1 339,000VND 271,000VND 339,000VND
.info 1 258,000VND 258,000VND 258,000VND
.org 1 258,000VND 258,000VND 258,000VND
.eu 1 265,000VND 265,000VND 265,000VND
.de 1 265,000VND 265,000VND 265,000VND
.name 1 265,000VND 265,000VND 265,000VND
.co.uk 1 265,000VND 265,000VND 265,000VND
.pw 1 323,000VND 323,000VND 323,000VND
.asia 1 366,000VND 366,000VND 366,000VND
.pro 1 366,000VND 366,000VND 366,000VND
.tel 1 366,000VND 366,000VND 366,000VND
.com.co 1 452,000VND 452,000VND 452,000VND
.in 1 452,000VND 452,000VND 452,000VND
.mobi 1 452,000VND 452,000VND 452,000VND
.bz 1 666,000VND 666,000VND 666,000VND
.me 1 666,000VND 666,000VND 666,000VND
.tv 1 666,000VND 666,000VND 666,000VND
.ws 1 666,000VND 666,000VND 666,000VND
.cc 1 697,000VND 697,000VND 697,000VND
.co 1 759,000VND 759,000VND 759,000VND
.cn 1 968,000VND 968,000VND 968,000VND
.tw 1 968,000VND 968,000VND 968,000VND
.jp 1 2,494,000VND 2,494,000VND 2,494,000VND
.net.vn 1 700,000VND 700,000VND 700,000VND
.edu.vn 1 400,000VND 400,000VND 400,000VND
.gov.vn 1 400,000VND 400,000VND 400,000VND
.org.vn 1 400,000VND 400,000VND 400,000VND
.pro.vn 1 400,000VND 400,000VND 400,000VND
.biz.vn 1 400,000VND 400,000VND 400,000VND


Ngôn ngữ: