(+84)­ 437 349 010

24/7 Support

Web Hosting made easy and affordable!

Tìm tên miền hàng loạt | Chuyển tên miền hàng loạt

Bắt đầu thử nghiệm web hosting với chúng tôi bằng cách nhập tên miền mà bạn muốn đăng ký, chuyển hoặc mua hosting ở dưới...


Vui lòng nhập các ký tự bạn thấy trong ảnh dưới đây vào ô văn bản dưới.

MUA >=10 DOMAIN TRỞ LÊN ĐƯỢC GIẢM 10% MUA DOMAIN >=10 NĂM TRỞ LÊN ĐƯỢC GIẢM 12%
MUA >=07 DOMAIN TRỞ LÊN ĐƯỢC GIẢM 7% MUA DOMAIN >=07 NĂM TRỞ LÊN ĐƯỢC GIẢM 10%
MUA >=05 DOMAIN TRỞ LÊN ĐƯỢC GIẢM 5% MUA DOMAIN >=05 NĂM TRỞ LÊN ĐƯỢC GIẢM 5%
TLD Năm đăng kí tối thiểu Đăng kí Chuyển Gia hạn
.vn 1 830,000VND 432,000VND 480,000VND
.com.vn 1 700,000VND 315,000VND 350,000VND
.com 1 280,000VND 200,000VND 280,000VND
.net 1 280,000VND 200,000VND 280,000VND
.biz 1 294,000VND 235,000VND 294,000VND
.us 1 339,000VND 271,000VND 339,000VND
.info 1 258,000VND 258,000VND 258,000VND
.org 1 258,000VND 258,000VND 258,000VND
.eu 1 265,000VND 265,000VND 265,000VND
.de 1 265,000VND 265,000VND 265,000VND
.name 1 265,000VND 265,000VND 265,000VND
.co.uk 1 265,000VND 265,000VND 265,000VND
.pw 1 323,000VND 323,000VND 323,000VND
.asia 1 366,000VND 366,000VND 366,000VND
.pro 1 366,000VND 366,000VND 366,000VND
.tel 1 366,000VND 366,000VND 366,000VND
.com.co 1 452,000VND 452,000VND 452,000VND
.in 1 452,000VND 452,000VND 452,000VND
.mobi 1 452,000VND 452,000VND 452,000VND
.bz 1 666,000VND 666,000VND 666,000VND
.me 1 666,000VND 666,000VND 666,000VND
.tv 1 666,000VND 666,000VND 666,000VND
.ws 1 666,000VND 666,000VND 666,000VND
.cc 1 697,000VND 697,000VND 697,000VND
.co 1 759,000VND 759,000VND 759,000VND
.cn 1 968,000VND 968,000VND 968,000VND
.tw 1 968,000VND 968,000VND 968,000VND
.jp 1 2,494,000VND 2,494,000VND 2,494,000VND
.net.vn 1 700,000VND 700,000VND 700,000VND
.edu.vn 1 400,000VND 400,000VND 400,000VND
.gov.vn 1 400,000VND 400,000VND 400,000VND
.org.vn 1 400,000VND 400,000VND 400,000VND
.pro.vn 1 400,000VND 400,000VND 400,000VND
.biz.vn 1 400,000VND 400,000VND 400,000VND


Ngôn ngữ: